Fotografering i studio opp til 4 timer

+ 5 digitale bilder med redigering 4700 kr

+ 10 digitale bilder 6500 kr

Tillegg bilder 400 kr for 1 digitalt bilde.